Tag Archive: obowiązki podatnika

Konkretne obowiązki towarzyszą m.in. pracy podatników, którzy korzystają z kas bądź drukarek rejestrujących. W takich okolicznościach przedsiębiorcy muszą pamiętać nie tylko o wydawaniu paragonów fiskalnych, ale także o archiwizowaniu kopii tych dokumentów oraz przechowywaniu książki serwisowej urządzenia. Ponadto, obowiązkiem podatnika, który stosuje kasę bądź drukarkę, jest realizowanie raportów dobowych i miesięcznych oraz zlecanie przeglądów technicznych (nie rzadziej niż co 2 lata).

Rezerwowa kasa fiskalna w firmie – tak czy nie?

Rezerwowa kasa fiskalna w firmie

Gdyby tylko odpowiedź na pytanie postawione w tytule dzisiejszego wpisu była taka prosta… Niestety, jak to często bywa z kasami rejestrującymi i przepisami fiskalnymi, nie jest. Decyzję o zakupie rezerwowego urządzenia warto bowiem uzależnić od kilku czynników. Co więcej, duże…
Read more

Co zrobić z oczywistym błędem na paragonie fiskalnym?

Co zrobić z błędem na paragonie

Zgodnie z przepisami fiskalnymi, które funkcjonują w naszym kraju, obowiązkiem podatnika jest wystawianie i wydawanie paragonów. Można chyba przyjąć, że większość przedsiębiorców pamięta o tej konieczności. Osobną kwestią jest jednak to, że niekiedy kasjerom przytrafiają się oczywiste pomyłki na paragonach…
Read more

Jak poprawnie przechowywać kopię paragonów fiskalnych?

Część przedsiębiorców nadal nie zdaje sobie sprawy z tego, że wystawianie paragonów fiskalnych nie jest jedynym obowiązkiem, który towarzyszy stosowaniu kasy rejestrującej. Takich zadań jest znacznie więcej. A do grupy kluczowych czynności z pewnością należy archiwizowanie kopii każdego paragonu, który…
Read more