Tag Archive: faktura do paragonu

Faktura do paragonu – sposób wystawiania dokumentacji w firmie, który jest ściśle regulowany przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe zasady w tej sprawie wprowadzono na początku stycznia 2020 roku. Sprawiło to, że fakturę do paragonu można obecnie wystawić tylko wtedy, gdy konkretny paragon zawiera NIP nabywcy (koniecznie w części fiskalnej takiego wydruku z kasy rejestrującej!). Co więcej, ustawa o VAT przewiduje karę za złamanie przepisów. Błędne wystawienie faktury do paragonu będzie skutkowało nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego na przedsiębiorcę (w wysokości 100% VAT wykazanego na fakturze).