Tag Archive: jak zamknąć kasę fiskalną

Procedura zakończenia używania urządzenia fiskalnego została szczegółowo opisana w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Wspomniane przepisy wymagają m.in., aby w „zamykanym” modelu wykonać odczyt zawartości pamięci fiskalnej. Taka czynność powinna też zostać potwierdzona sporządzeniem protokołu, który następnie należy dostarczyć do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (w terminie 5 dni). Ponadto, podatnik musi złożyć do US wniosek o usunięcie urządzenia z rejestru kas fiskalnych.

Co warto wiedzieć o obowiązkowej wymianie kas fiskalnych?

Wymiana kas fiskalnych - o czym trzeba wiedzieć?

W maju 2019 roku obowiązkowa wymiana kas fiskalnych na urządzenia online stała się faktem. Wtedy bowiem weszła w życie ważna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która szczegółowo reguluje tę kwestię. Przedsiębiorcy zobligowani do wcześniejszego wdrożenia kas online…
Read more