Tag Archive: nowe przepisy fiskalne

1 maja 2019 roku weszły w życie nowe przepisy fiskalne, które są bardzo ważne z punktu widzenia podatników stosujących kasy oraz drukarki rejestrujące. Tę datę można też uznać za początek systemu online w Polsce. Nowe przepisy fiskalne umożliwiły bowiem m.in. instalowanie oraz wykorzystywanie urządzeń rejestrujących sprzedaż, które na bieżąco przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Kas – systemu teleinformatycznego Ministerstwa Finansów (nadzorowanego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

Ulga za instalację kasy – obowiązują już nowe zasady!

Ulga za kasę fiskalną - nowe zasady

Różnorodne kwestie uległy zmianie wraz z wejściem w życie nowych przepisów fiskalnych. 1 maja 2019 roku zmodyfikowany m.in. zasady przyznawania ulgi za instalację kasy bądź drukarki rejestrującej. Po pierwsze, refundacja części wydatku nie przysługuje wyłącznie w przypadku zakupu i wdrożenia…
Read more